ANTP030 Religion of the Ancient World (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin uskonnot.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opiskelija pystyy kertomaan antiikin uskonnollisesta ajattelusta ja eri uskonnoista,
- ymmärtää uskonnon merkityksen osana jokapäiväistä elämää,
- ymmärtää antiikin uskontojen ja kristinuskon erot.

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista.

Literature

  • MUSTAKALLIO, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa, tai SCHEID, An introduction to Roman religion.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item