ANTP025 Philosophy of the Ancient World (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin filosofia

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija pystyy kertomaan antiikin filosofisista suuntauksista ja niiden tärkeimmistä edustajista,
- ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle ajattelulle.

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista

Literature

  • THESLEFF-SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma (200 sivua oman valinnan mukaan - muista ilmoittaa valitsemasi alue ilmoittautuessasi tenttiin) tai GUTHRIE, The Greek philosophers (tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta Castrén, Antiikin käsikirja).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item