ANTP020 Art of the Ancient World (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin taidesuuntauksia ja teoksia.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opiskelija pystyy kertomaan antiikin eri kausien taidesuuntauksista (kuvanveisto, maalaus, mosaiikit, arkkitehtuuri) ja tärkeimmistä teoksista,
- ymmärtää niiden merkityksen myöhemmälle taiteelle

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista

Literature

  • HONOUR-FLEMING, Maailman taiteen historia (1992), s. 59-68, 104-191, 258-295, tai myöhemmästä painoksesta luvut: "Varhaiset korkeakulttuurit" (kappaleet "Aigeialainen kulttuuri" ja "Taideteos kontekstissa"), "Kreikkalaiset ja heidän naapurinsa”, "Hellenistinen ja roomalainen taide" ja "Varhaiskristillinen ja bysanttilainen taide".

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item