ANTP019 Greek and Roman Literature 2 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin kirjallisuus.

Suoritustavat

Essee tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Dokumentoitu työ (essee) tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää valitsemansa teoksen rakenteen,
- pystyy kertomaan sen päätapahtumat,
- tuntee sen mahdolliset esikuvat,
- ymmärtää sen merkityksen myöhemmälle kirjallisuudelle

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista

Literature

  • Antiikin kirjallisuutta käännöksinä tai syventävä teos (sovitaan kuulustelijan kanssa).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item