ANTP018 History of Roman Literature (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin Rooman kirjallisuuden historia.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee eri kirjallisuudenlajien kehityksen antiikin Roomassa,
- osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä edustajista ja heidän teoksistaan.

Additional information

On suositeltavaa, että ne, jotka suorittavat Rooman kirjallisuuden historian, sisällyttävät Kreikan kirjallisuuden historian valinnaisiin opintojaksoihin.Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista

Literature

  • Roomaa koskevat osat teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS I (Bendz), tai MAAILMAN KIRJALLISUUS I (Thesleff).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item