ANTP015 Introduction to Greek Culture (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Johdatus kreikkalaiseen kulttuuriin

Suoritustavat

Kirjatentti.

Huom. Jos opiskelija on suorittanut tai aikoo suorittaa jaksossa ANTP012 osan SOWERBYN teoksesta, hänen tulee tässä kohdassa valita FLACELIÈRE.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija ymmärtää kreikkalaisen kulttuurin epäyhteneväisyyden,
- osaa selittää polisten (erit. Ateenan ja Spartan) yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. väestöluokat, kasvatus, oikeudenkäyttö, armeija).

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista.

Literature

  • SOWERBY, The Greeks, tai FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item