ANTP003 History of Greece (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Antiikin Kreikan historia.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

- Opiskelija tuntee antiikin Kreikan historian kronologian pääpiirteissään,
- osaa kertoa Kreikan historian tapahtumista ja Rooman varhaisvaiheista,
- ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Additional information

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kokonaisuuden hahmotuskykyä, ajanhallintataitoja, itsenäistä työskentelyä, tiedonhankintataitoja ja kirjallisen raportin tuottamista.

Literature

  • CASTRÉN, Uusi antiikin historia, s. 1-301.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item